Strona główna
Oferta
Wyślij zapytanie
Kontakt


Ochrona środowiska jest jednym z priorytetowych obszarów w polityce Polski jak i Unii Europejskiej.

Dyrektywy wdrożone do prawa polskiego są skomplikowane i wymagają właściwej interpretacji.

Regulacje prawne Unii Europejskiej nadal ewoluują, a polskie przedsiębiorstwa i ich kadry muszą za tymi zmianami podążać.

Polska przystępując do Wspólnoty Europejskiej zobowiązała się do zharmonizowania swoich przepisów prawa zgodnie z ogólnie przyjętą zasadą Unii Europejskiej dotyczącą tworzenia przepisów. Wymusiło to na państwach członkowskich wprowadzenia ich w odpowiednim czasie do swojego prawodawstwa.

Jest to szczególnie trudne dla małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż najczęściej nie zatrudniają one wyspecjalizowanych służb ochrony środowiska. Mając na uwadze trudności, jakie występują w praktycznym stosowaniu prawodawstwa dotyczącego ochrony środowiska, wychodzimy naprzeciw firmom świadcząc im szeroki wachlarz profesjonalnych usług w zakresie ochrony środowiska.

Duże, średnie i małe zakłady realizując inwestycje mające wpływ na środowisko muszą uregulować formalno-prawne wymagania zgodnie z wytycznymi administracyjnymi, przez zawiłość których jesteśmy w stanie ich przeprowadzić.

Jeśli nie znacie Państwo naszej firmy i nawiązujecie z nami pierwszy kontakt online, będzie nam bardzo miło!

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych.